Y

25. - 29. september

Speakers

Masterclass

Seriekritikerprisen

Festen

BILLETTER

Tilbakeblikk fra Seriedagene 2022

0
DAGER
0
TIMER
0
MINUTTER
0
SEKUNDER
Black, White
Black, White
Black, White
Material property, Font
Black, White
Black, White
Black, White
Black, White
Black, White
Black, White
Black, White
Black, White
Black, White

Seriedagene har siden oppstarten posisjonert seg som den viktigste TV-seriefestivalen i Norden. Over 700 fagfolk samles i Oslo til fagdag med sesjoner i tre saler, hvor anerkjente bransjeaktører fra inn- og utland deler av sin kunnskap i masterclasses, panelsamtaler, intervjuer og analyser.

Hvordan unngå utviklingshelvete i manusprosesser?

«Tilfeldige», «ustrukturerte», «altfor folksomme» - slik beskrives ofte utviklingsprosessene i seriebransjen. Manusforfatternes frustrasjon over bransjens tilbakemeldingskultur er et velkjent fenomen. Fraværet av en metodisk tilnærming til manusutvikling synes å være universelt. 
Siri Senje, manusforfatter og professor i dramatisk skrivekunst ved Kristiania, har forsket på utviklingsprosesser fra begge sider av bordet. Hun har utviklet en metodikk for å ruste manusforfattere til møtet med det hun kaller en «flerstemt tilbakemeldingskultur». Men burde ikke problemet gripes an også fra den andre enden? For til tross for høy finansiell risiko i dramaproduksjoner finnes det ikke et eneste produksjonsselskap i Norge som har satset på å bygge en robust utviklingsmetodikk. Hva skal til? Og hvor i all verden skal vi starte? Dette er sesjonen alle som mottar eller gir tilbakemeldinger til kreativt innhold må få med seg!


Hvor og når | Where and when

Studioscenen | 12:45 - 13:45

Medvirkende | With

Cheek, Lip, Smile, Shoulder, Eyebrow, Neck, Sleeve, Gesture, Iris, Happy
Black, White
Black, White
Font
Font

Dansens hus // Ingensteds
25. - 29. september
Fagdag: 28. september

Seriedagene 2023

25. - 29. september

Natural material, Marine invertebrates, Organism, Shell
Natural foods, Goat cheese, Food, Fruit, Ingredient, Plant, Recipe, Tableware
Food, Wood, Cuisine

Seriedagene har siden oppstarten posisjonert seg som den viktigste TV-seriefestivalen i Norden. Over 700 fagfolk samles i Oslo til fagdag med sesjoner i tre saler, hvor anerkjente bransjeaktører fra inn- og utland deler av sin kunnskap i masterclasses, panelsamtaler, intervjuer og analyser.