Back to All Events

ABC til finansiering og completion bonds

ABC til finansiering

Håkon Briseid er produsent i Monster Scripted som står bak store produksjoner som Nobel, Unge Lovende og Grenseland. Han deler av sin årelange erfaring og gir deg finansieringens ABC på 30 minutter.

COMPLETION BONDS (Ferdigstillelsesgaranti)
Production Executive i European Film Bonds gir en innføring i hva en Completion Bond er. Hvilke krav stilles for å kunne inngå avtale om en Completion Bond og hvordan arbeider de   sammen med finansieringskilder og produsenter?

 Med produsent-nestor Nina Crone

TILBAKE