Back to All Events

Are you ready for Gen Z - the only generation born this century? 

The battle for Generation Z

Are you ready for Generation Z - the only generation born this century? 

Do you have the skills to inspire the viewers of the future? This topic welcomes you into the world of Gen Z and the times that they are growing up in. How could you fascinate, attract and keep them when it comes to technology, content, leadership and business model.

Speaker: Monte Königs

Kampen om Gen Z
Har du det som skal til for å inspirere fremtidens seere? Generasjon Z er født i dette århundret og vil utfordre alle etablerte sannheter fra mange vinkler. Vi får her et innblikk i hvordan vi skal fascinere, tiltrekke og beholde dem, både når det gjelder teknologi, innhold, lederskap og businessmodell.

Foredragsholder: Monte Königs

Sesjonen er på engelsk.


Tilbake